30 แคปชั่นความรู้สึก ภาษาเหนือ พร้อมคำแปล มาแสดงความรู้สึกผ่านภาษาเหนือน่ารักๆกันเถอะ

แคปชั่น

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ 30 แคปชั่นความรู้สึกในแบบฉบับของภาษาเหนือ ในบทความนี้ เราจะแชร์คำคม หรือแคปชั่นโดนๆ 30 รายการที่คุณสามารถใช้แสดงความรู้สึกของคุณบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีความสุข เศร้า หรือกำลังสับสนหรือคิดอะไรอยู่ แคปชั่นเหล่านี้ สามารถบรรยายความรู้สึกภายในของคุณออกมาได้อย่างตรงจุด เราหวังว่าแคปชั่นเหล่านี้จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนและผู้ติดตามของคุณ และช่วยให้คุณแบ่งปันความรู้สึกของคุณกับคนทั้งโลก ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป มาเริ่มกันเลย!

แคปชั่นโดนๆ ฉบับภาษาเหนือพร้อมคำแปล

แป้ใจ๋ไผ บ่าสำคัญเต้า แป้ใจ๋ตั๋วเก่า
คำแปล..ชนะใจใครไม่สำคัญเท่าชนะใจตัวเอง

อยู่กับคนอวดหล๊วกหื้อแกล้งง่าว อยู่กับคนขี้โว หื้อแกล้งใบ้ อยู่กับคนอู้นักหื้อแกล้งต๋าย อยู่กับคนปากโวยหื้อแกล้งลืม คนอู้เปิ้นอู้แบบบ่าได้กึ๊ด คนฟังจะไปเก็บมากึ๊ดนักยะหยัง
คำแปล..อยู่กับคนอวดเก่งให้แกล้งโง่ อยู่กับคนขี้โม้ให้แกล้งเป็นใบ้ อยู่กับคนพูดมากให้แกล้งตาย อยู่กับคนปากไวให้แกล้งลืม คนพูดเขาพูดแบบไม่คิด คนฟังจะเก็บเอามาคิดมากไปทำไม

ยามตุ๊กต้องอด ยามจ๋นต้องสู้ ยามมีต้องเก็บ ยามเจ็บต้องจ๋ำ ยามยะต้องกึ๊ด ยามผิดต้องแก้ ยามแค้นต้องหื้ออภัย ยามบ่ามีไผต้องอยู่หื้อได้ด้วยตัวเก่า
คำแปล..เมื่อลำบากต้องอดทน เมื่อจนต้องต่อสู้ เมื่อมีต้องเก็บ เมื่อเจ็บต้องจำ เมื่อทำต้องคิด เมื่อผิดต้องแก้ เมื่อแค้น ต้องให้อภัย เมื่อไม่มีใครอยู่ด้วยให้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

จ๋ำไว้หนา ไผจะอู้อะหยังก่อจ้างเปิ้น ก๋รรมมันอยู่ตี้เปิ้น บ่าได้อยู่ตี้ตั๋วเฮา บ่าต้องเก็บเอามาใส่ใจ๋
คำแปล..จำไว้นะ ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่เขา ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา ไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจ

บ่าจ๋ำเป๋นต้องอยู่ในสายต๋าไผ เพราะไผจะผ่อหันเฮา บ่าสำคัญเต้าเฮาผ่อตัวตัวเอง
คำแปล..ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสายตาใคร เพราะใครจะมองเห็นเรา ไม่สำคัญเท่าเรามองเห็นตัวเอง

จะไปดีผ่อคนตี้หน้าต๋า เพราะว่าหนังหน้า มันบ่าได้บอกสันดานคน
คำแปล..อย่าดูคนที่หน้าตา เพราะว่าหนังหน้ามันไม่ได้บอกสันดานคน

บ่าได้เกิดมาเป๋นไม้บรรทัด บ่าจ๋ำเป๋นต้องเอาตั๋วเก่าไปวัดกับไผ
คำแปล..ไม่ได้เกิดมาเป็นไม้บรรทัด ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปวัดกับใคร

บ่าจ๋ำเป๋นต้องยะตั๋วหื้อไผชมว่าดี แค่ฮู้ว่าจิตสำนึกตี้เฮามี มันดีก่อปอแล้ว
คำแปล.. ไม่จำเป็นต้องทำตัวเองเพื่อให้ใครชมว่าดี แค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดีก็พอแล้ว

จีวิตเฮาบ่าได้อยู่กับคนอื่น ตี้หยัดยืนอยู่ได้เพราะขาเฮา จะสุขพ่อง เศร้าพ่อง หื้ออดเอา ต้าวแล้วลุก ปัดเข่า เอ้า สู้บ่ะ
คำแปล..ชีวิตเราไม่ได้อยู่กับคนอื่น ที่ยืนหยัดอยู่ได้เพราะขาเรา สุขบ้าง เศร้าบ้าง ให้ทนเอา ล้มแล้วลุก ปัดเข่า เอาสู้โว้ย

โวยก่อหาว่าล้ำหน้า จ้าก่อหาว่าเหยิม ง่าวก่อหาว่ากึ๊ดบ่าจ้าง หลวกก่อหาว่าจ๋าเหลือ ยะก่อนก่อหาว่าบ่าได้สั่ง ยะทีหลังก่อหาว่าบ่าหู้จักกึ๊ด คนอู้มันตึงอู้บ่ากึ๊ด ละเฮาจะไปตุ๊กใจ๋กับมันยะหยัง
คำแปล..เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็หาว่ายืดยาก โง่ก็หาว่าคิดไม่เป็น ฉลาดก็หาว่าโอ้อวด ทำก่อนก็หาว่าไม่ได้สั่ง ทำทีหลังก็หาว่าไม่รู้จักคิด คนเรามันพูดแบบไม่คิด แล้วเราจะไปทุกข์ใจกับมันทำไม

ยามตุ๊กบ่ามีคนตั้ก ยามมีตังนักคนบ่าหู้จักก่อหาว่าเกย
คำแปล..ตอนจนไม่มีใครทัก ตอนรวยขึ้นมาคนไม่รู้จักก็หาว่าคุณเลย

เฮาโจ้กดีมอกได ตี้ได้เกิดมาเป็นคน แต่โจ้กฮ้ายของคน คือบ่าหู้ว่าตั๋วเก่าโจ้กดี
คำแปล..เราโชคดีแค่ไหน ที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่โชคร้ายของคน คือไม่รู้ว่าตัวเองโชคดี

นกบ่าเกยกั๋วกิ่งไม้หัก มันบ่าได้เจื้อในกิ่งไม้ แต่เจื้อในปีกของตั๋วเก่า
คำแปล..นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก มันไม่ได้เชื่อในสิ่งไม้ แต่เชื่อในปีกของตัวเอง

ถ้าเขาง่าวปอตี้จะละเฮาไป เฮาก่อต้องหลวกปอ ตี้จะบ่ารั้งเขาไว้เหมือนกั๋น
คำแปล..ถ้าเขาโง่พอที่จะทิ้งเราไป เราก็ต้องฉลาดพอที่จะไม่รั้งเขาไว้เหมือนกัน

ต๋อนเมาเฮาจะหู้ว่าเฮาฮักไผ ต๋อนเจ็บไข้เฮาจะหู้ว่าไผตี้ฮักเฮา
คำแปล.. ตอนเมาเราจะรู้ว่าเรารักใคร ตอนเจ็บไข้เราจะรู้ว่าใครที่รักเรา

ซื้อหวยตวย เซาะว่าหากิ่นตวย ถ้าบ่ารวยจากหวย ก่อจะรวยจากความหมั่น
คำแปล..ซื้อหวยด้วย ทำมาหากินด้วย ถ้าไม่รวยจากหวย ก็จะรวยจากความขยัน

ป๊ะฮักแต้แล้วบ่าหู้จักฮักษา โต๊ดไผบ่าได้หนา ก่อบ่าหันก้า ของมันคนเดว
คำแปล..เจอรักแท้แล้วไม่รู้จักรักษา โทษใครไม่ได้นะ ก็ไม่เห็นค่าของมันเอง

ก่อนตี้จะไปด่าไผ ต้องมั่นใจ๋ว่าตั๋วเก่าดีเหลือเขา ถ้าด่าแล้วมันย้อนปิ๊กหาตั๋วเก่า ก่อบ่าต่างกับหมาเห่าเงาตั๋วเอง
คำแปล..ก่อนที่จะด่าใคร ต้องมั่นใจว่าตัวเองดีกว่าเขา ถ้าด่าแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเอง ก็ไม่ต่างกับหมาที่เห่าเงาตัวเอง

ก๋านยะผิดเกิดขึ้นได้กับกู้คน แต่ก๋านสำนึกต๋น เป๋นเรื่องของคนบางคนตี้กึ๊ดได้
คำแปล..การทำผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่การสำนึกตนเป็นเรื่องของคนบางคนที่คิดได้

แคร์คนนักก่อบ่าไหว ใส่ใจ๋นักก่อบ่าดี เกร๋งใจ๋นักก่อลำบาก เมตต๋านักก่อเดือดฮ้อน ดีเกิ๋นปอดี คือบ่าดี
คำแปล..แค่คนมากก็ไม่ไหว ใส่ใจมากก็ไม่ดี เกรงใจมากก็ลำบาก เมตตามากก็เดือดร้อน ดีเกินพอดีคือไม่ดี

จะยะถูกใจ๋ไผกู้คน มันตึงเป๋นไปบ่าได้ ยะเต้าตี้เฮายะได้ นั่นคือดี ตี้สุดแล้ว
คำแปล..ทำอะไรถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ ทำเท่าที่เราทำได้ นั่นคือดีที่สุดแล้ว

ปากนักก่อโดนเล่าขวัญ บ่าปากก่อโดนเล่าขวัญ ยะอะหยังก่อโดนเล่าขวัญ บ่ายะอะหยังก่อโดนเล่าขวัญ คนตี้บ่าโดนเล่าขวัญ บ่ามีในโลก
คำแปล..พูดมากก็โดนนินทา ไม่พูดก็โดนนินทา ทำอะไรก็โดนนินทา ไม่ทำอะไรก็โดนนินทา คนที่ไม่โดนนินทาไม่มีในโลก

อู้หื้อฟังก่อว่าขี้โว บอกวิธีก่อว่าอวดหลวก แนะนำก่อว่าเสี้ยม ฟังบ่าดายก่อว่าบ่าหันตวย อธิบายก่อว่าเถียง บ่าอธิบายก่อว่ายอมฮับผิด ดักก่อว่าง่าว ยะอะหยังก่อบ่าถูกใจ๋ไผ
คำแปล..พูดให้ฟังก็ว่าขี้โม้ บอกวิธีก็ว่าอวดฉลาด แนะนำก็หาว่าเสี้ยม ฟังเฉยๆก็ว่าไม่เห็นด้วย อธิบายก็ว่าเถียง ไม่อธิบายก็ไม่ยอมรับผิด เงียบก็ว่าโง่ สรุปทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครทั้งนั้น

คนตี้คบด้วยซะตาง หมดซะตางก่อห่างหาย คนตี้คบด้วยหัวใจ๋ บ่าว่าเฮาจะตุ๊กซักมอกได เปิ้นก่อตึงบ่าละเอา
คำแปล..คนที่คบด้วยเงิน พอหมดเงินก็ห่างหาย คนที่คบด้วยหัวใจ ไม่ว่าเราจะจนสักแค่ไหนยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเรา

จ๋ำเอาไว้ คนใจ๋ดี จั้งโดนเอาเปรียบ จะไปใจ๋ดีล้ำไป สมัยบ่าเด่ว คนหันแก่ตั๋วมันนัก
คำแปล..จำเอาไว้คนใจดีมักโดนเอาเปรียบ อย่าใจดีเกินไปเพราะสมัยนี้คนเห็นแก่ตัวมันเยอะ

มีอยู่ 3 คนตี้เฮาฮักแล้วจะบ่ามีวันเสียใจ๋ คือ ฮักป้อ ฮักแม่ แล้วก่อฮักตั๋วเก่า
คำแปล..ที่อยู่ 3 คนที่เรารักแล้วจะไม่มีวันเสียใจก็คือรักพ่อรักแม่แล้วก็รักตัวเอง

เก่งอยู่คนเดว จะไปสู้น้ำหนึ่งใจ๋เดวกั๋นได้จะได
คำแปล..เก่งอยู่คนเดียว จะไปสู้หนึ่งใจเดียวกันได้ยังไง

ไผจะเล่าขวัญ ก่อจ้างหัวมันเต๊อะ แคร์มันหยังล้ำเหลือ มันบ่าใจ้เซาะหื้อเฮากิ๋น
คำแปล..ใครจะนินทาก็ช่างหัวมันเถอะ แคร์อะไรนักหนา มันไม่ได้เลี้ยงเรา

อายุบ่าได้บอกว่าคนเฮา จะประสบความสำเร็จในจีวิตมอกได อายุบอกก้าว่า คนเฮา อยู่บนโลกมาเมินเต้าไดเต้าอั้น
คำแปล..อายุไม่ได้บอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดไหน อายุบอกแค่ว่าคนเราอยู่บนโลกมันนานแล้วเท่าไหร่ต่างหาก

เป๋นตั๋วของตั๋วเก่า ถ้าเฮาบ่ายะความเดือดร้อนหื้อไผ ถ้ามันบ่าไปเติกกะโล้งหัวไผตางได มันจะดิ้นควาดๆต๋ายก่อจ้างมัน
คำแปล..เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร และถ้ามันไม่ไปเกะกะหัวใครที่ไหน ใครจะดิ้นตายยังไงก็ช่างเขา

แคปชั่นความรู้สึกโดนๆ ฉบับภาษาเหนือพร้อมคำแปล

ถ้าหู้สึกว่าบ่าเปิงใจ๋ ก่อจะไปหื้อความหวัง เพราะคนกอยท่ามันใจ้ความหู้สึก
คำแปล..ถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบ ก็อย่าให้ความหวัง เพราะคนคอยมันใช้ความรู้สึก

ผ่าตัดหัวใจ๋บ่าต้องใจ้ยาชา ก้าตั๋วบอกลา มันก่อชาไปตึงใจ๋
คำแปล..ผ่าตัดหัวใจ ไม่ต้องใช้ยาชา แค่เธอบอกลา มันก็ชาไปทั้งใจ

คนตี้จังเฮาก่อมี คนตี้ฮักและหวังดีก่อคงจะมีเหมือนกั๋น
คำแปล..คนที่เกลียดเราก็มี คนที่รักและหวังดี มันก็คงจะมีเหมือนกัน

ถ้ามีแฟนแล้ว เปิ้นจะใจ้ฮูปกู้ ถ้าวัดใจ๋กั๋นอยู่ เปิ้นจะใจ้ฮูปเดี่ยว
คำแปล..ถ้ามีแฟนแล้ว เขาจะใช้รูปคู่ ถ้าดูใจกันอยู่เขาจะใช้รูปเดี่ยว

จะไปหวังว่าเปิ้นจะตั๊ก ขนาดมอกโพสต์เปิ้นยังบ่ากดไลค์หื้อเลย
คำแปล..อย่าไปหวังให้เขาทัก แค่โพสต์เขายังไม่กดไลค์ให้เลย

ตี้อู้ตี้จ่ม ก่อย้อนว่าใส่ใจ๋ถ้าดักไปวันได ก่อกึ๊ดเอาคนเดวละกั๋น
คำแปล..ที่พูดที่บ่นก็เพราะว่าใส่ใจ แต่ถ้าวันไหนเงียบไปก็คิดเอาเองละกัน

ไค่อยากระบาย แต่บ่ามีไผฮับฟัง
คำแปล..แค่อยากระบาย แต่ไม่มีใครรับฟัง

คนบ่ามีใจ๋ ถึงอยู่ตวยกั๋นไป ก่อเจ็บใจ๋อยู่ดี
คำแปล..คนไม่มีใจ อยู่ด้วยกันไป ก็ปวดใจอยู่ดี

ฮาดีบ่าปอ กาว่าคิงถ้าไผอยู่
คำแปล..ฉันดีไม่พอ หรือเธอรอใครอยู่

ป้อจายดีๆ สีท่าจะมีก้าในนิยาย
คำแปล..ผู้ชายดีๆ คงจะมีแค่ในนิยาย

แคปชั่นความรู้สึกกวนๆ ฉบับภาษาเหนือพร้อมคำแปล

เล่นกับความหู้สึกคน ผ่อสีท่าคิงม่วนแต้เน๊าะ
คำแปล..เล่นกับความรู้สึกคน แกคงจะสนุกจริงๆเน๊าะ

มีตางเดวตี้จะยะหื้อเฮาได้ฮักกั๋น ก่อมอกในความฝันเต้าอั้น
คำแปล..มีทางเดียวที่จะทำให้เรารักกัน ก็คือในความฝันเท่านั้น

เมินแล้วหนาตี้ลืมไปเลยว่า ตั๋วเก่าเกยยิ้มแบบมีความสุข เตื้อสุดท้ายนั้น เมื่อได
คำแปล..นานแล้วนะ ที่ลืมไปว่า ตัวเราเคยยิ้มแบบมีความสุขครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อไร

ดีบ่าปอก่อขออภัย เพราะตี้หื้อคิงไป หมดหัวใจ๋ฮาแล้วหนา
คำแปล..ดีไม่พอก็ขออภัย เพราะที่ให้ไป ก็หมดหัวใจแล้วนะ

คนตี้ใจ้เตวออกไป เมินมอกไดก่อตึงอยู่ในใจ๋ คนตี้บะใจ้ อยู่ตวยกั๋นไปเมินมอกได ก่อตึงบะเกยอยู่ในสายต๋า
คำแปล..คนที่ใช่เดินออกไป นานแค่ไหน ก็ยังคงอยู่ในใจ คนที่ไม่ใช่ แม้จะอยู่ด้วยกันตราบนานเท่าไร ก็ไม่เคยอยู่ในสายตา

ยามเปิ้นผิดเถียงกั๋น เฮาคือตี้ปรึกษา ยามเปิ้นดีกั๋นขึ้นมา ฮาคือหมาหัวเน่า
คำแปล..ตอนเขาทะเลาะกัน เราคือที่ปรึกษา ยามเขาดีกันขึ้นมา เราก็คือหมาตัวหนึ่ง

กำว่า บะเป็นหยัง บ่าได้หมายความว่า คนตี้อู้จะบ่าหู้สึกอะหยัง
คำแปล..คำว่าไม่เป็นไร ไม่ได้หมายความว่า คนที่พูด ไม่ได้รู้สึกอะไร

โจกจะต๋า จั้งบ่าจ้วยเฮา ในยามตี้เฮาฮ้องขอ
คำแปล..โชคชะตา มักไม่ช่วยเรา ตอนที่เราร้องขอ

ตั๋วเปิ้นมันปากหมา อู้จ๋าตึงบ่าเข้าหูไผ ถ้าบ่าลำบากนักล้ำไป ก่ออยากหื้อตั๋วเข้าใจ๋ ละก่อฮับฟังกำอู้เปิ้นกำ
คำแปล..ตัวฉันมันพูดมาก พูดจาไม่เข้าหูใคร แต่ถ้าไม่ลำบากมากไป ก็อยากให้เธอเข้าใจ และรับฟังคำพูดฉันหน่อย

ตึงบ่าสำคัญกับจีวิตไผ ตึงบ่าดีต่อใจ๋ไผกำแล้ว
คำแปล..ก็ไม่สำคัญกับชีวิตใคร และไม่ดีต่อใจใครๆทั้งนั้น

แคปชั่นความรู้สึกน่ารักๆ ฉบับภาษาเหนือพร้อมคำแปล

มูฟออนมาแล้วจ้าดไก๋ สุดท้ายดันว้ายมารีเทิร์น
คำแปล..มูฟออนมาแล้วตั้งไกล สุดท้าย ดันกลับมารีเทิร์น

หู้นักก่ออิดใจ๋ แกล้งง่าวล้ำไปก่อมีน้ำต๋า
คำแปล..รู้มากก็เหนื่อยใจ แกล้งโง่เกินไปก็มีน้ำตา

ปอเข้าหน้าหนาว แล้วก่อบ่าแน่ใจ๋ว่า ตั๋วอ้ายกับน้ำประปา อันไหนจะเย็นชากว่ากั๋น
คำแปล..พอเข้าหน้าหนาวแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่า ตัวพี่กับน้ำประปา อันไหนจะเย็นชากว่ากัน

สู้ๆเน้อ อดเอา ต๋ายเหียก่อป้นละ
คำแปล..สู้ๆนะ อดทน ตายไปก็สบายละ

ไค่เอาความตุ๊กไปจ๋ำนำ ละเอาซะตังค์ไปซื้อความสุข
คำแปล..อยากเอาความทุกข์ไปจำนำ และเอาเงินไปซื้อความสุข

ระหว่างเปลี่ยนไป กับหายไป อันไดเจ็บเหลือกั๋น
คำแปล..ระหว่างเปลี่ยนไป กับหายไป อันไหนเจ็บกว่ากัน

ฮู้ว่าเจ็บ แต่ก่อยังเก็บมากึ๊ด
คำแปล..รู้ว่าเจ็บ แต่ก็ยังเก็บมาคิด

บ่ามีไผเป็นคนเดิม ถ้าความเจ็บมันเพิ่มเติมขึ้นติกๆ
คำแปล..ไม่มีใครเป็นคนเดิม ถ้าความเจ็บมันเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ

บ่าท่าอู้นัก บ่าฮักก่อบอก ท่าจุ๊มาหลอก ขอหื้อเป๋นวอกเป็นลิง
คำแปล..อย่าพูดมาก ไม่รักก็บอก ถ้ามาลวงมาหลอก ขอให้เป็นวอกเป็นลิง

หนาวย้อนบ่ามีกู้ ดีเหลืออยู่แบบบ่ามีก้า
คำแปล..หนาวเพราะไม่มีคู่ ดีกว่าอยู่แบบไม่มีค่า

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับ 30 แคปชั่นความรู้สึกในฉบับภาษาเหนือ ที่สามารถใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย ตั้งแต่ความรัก ความสุข ไปจนถึงความเศร้าและความหวัง คนเราแต่ละคนก็จะมีหลากหลายอารมณ์แตกต่างกันไป ซึ่งเพื่อนๆท่านใดที่อยากระบายความรู้สึกให้เป็นภาษาเหนือก็ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำแปลเอาไว้ให้ด้วยแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของภาษาที่ต้องการเพิ่มรสชาติท้องถิ่นให้กับโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ หรือเป็นผู้เรียนภาษาที่ต้องการเพิ่มเติมหรือตอกย้ำความรู้ แคปชั่นเหล่านี้ช่วยคุณได้ มาป่าวประกาศความรู้สึกให้เพื่อนๆได้รู้ ด้วยถ้อยคำที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ด้วยแคปชั่นความรู้สึกแบบฉบับภาษาเหนือกันเถอะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่แนะนำ

New post

  1. รวมแคปชั่นวันฮาโลวีน ทั้งหวาน เด็ด เผ็ด มันส์ รวมกันไว้ที่เดียว

  2. รวมแคปชั่นเศร้า สะเทือนใจ ต่อมน้ำตาแตก กระทบความรู้สึกจุกอย่างที่สุด

  3. รวมสวัสดีวันจันทร์ เริ่มต้นวันทำงานด้วยใจที่สดใส

  4. รวมแคปชั่นหน้าหนาว น่ารักซึ้งๆ เรียกรอยยิ้มท้าลมหนาว

  5. รวมสวัสดีวันศุกร์ กระจายความรักและเสียงหัวเราะ

Pick up

  1. รวมแคปชั่นหวยโดนๆ เพราะความหวังคือพลังของชีวิต

  2. รวมแคปชั่นใหม่ๆ เด็ด เท่ห์ โดนใจ ไฉไล นำเทรน

  3. รวมแคปชั่นทะเลสำรวจความอิสระที่น่าหลงใหลกับใจที่เบิกบาน

  4. รวมแคปชั่นหน้าฝน แคปชั่นฝนตก บรรยากาศเหงาๆคิดถึงใครบางคน

TOP